Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Benut de busbaan beter: laat ook de touringcar toe

Touringcars toestaan om over de busbaan te rijden levert aanzienlijke (tijd)winst op. Dat is de uitkomst van een recente proef van Rijkswaterstaat en brancheorganisatie KNV Bus. Hoewel de touringcar in bepaalde gevallen dezelfde maatschappelijke functie vervult als een lijnbus, moeten - veelal volledig bezette - touringcars toch aansluiten in de file. Zelfs als er sprake is van veelvoorkomende files, wordt het touringcars die worden ingezet als vervoermiddel voor schoolgaande kinderen, niet toegestaan om over de busbaan te rijden.

 

Lees meer

KNV enthousiast over verlaging minimumleeftijd buschauffeurs

Minister Schultz van Haegen gaat de Tweede Kamer informeren over haar voornemen om de minimumleeftijd voor buschauffeurs definitief te verlagen naar 18 jaar, zoals vereist in Europese regelgeving. Dankzij de leeftijdsgrensverlaging en een goede begeleiding, kunnen meer jonge gemotiveerde chauffeurs worden aangetrokken en opgeleid.

Lees meer

Touringcarsector vindt oplossing flexprobleem WWZ

De nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet leiden tot meer werkzekerheid en minder oproepcontracten. Maar in veel sectoren leidt het juist tot een grotere groep flexwerkers. De touringcarsector heeft een oplossing gevonden voor dit probleem. In de CAO Besloten Busvervoer is de ketenregeling namelijk verruimd.  Dat wil zeggen dat in de met de vakbonden overeengekomen CAO, voor circa 8.000 chauffeurs, monteurs en wagenwassers de unieke mogelijkheid is geschapen om vier tijdelijke contracten in een langere periode (vier jaar) af te spreken. Standaard staat de WWZ maximaal drie contracten in twee jaar toe, voordat er sprake is van een vast dienstverband.

Lees meer